AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Gassanlegg må stenge som følge av opptrapping av vekterstreik

Norsk Arbeidsmandsforbund trappet opp vekterstreiken lørdag og ytterligere 85 vektere er ute i streik. Gassanlegget Nyhamna må stenge ned. - Les mer...


37 konkurser i uke 48

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen. - Les mer...


Etatsdirektør hasteinnkalt til møte om Oslos milliardprosjekt - byrådsavdelingen krever TBM-svar på mandag

Byrådsavdelingen i Oslo har bedt Vann- og avsløpsetaten redegjøre for både valget av tunnelboremaskin for råvannstunnelen mellom Oslo og Holsfjorden og tilsettingsprosesser innen mandag klokka 12.00. - Les mer...


Skrev under gigantisk byvekstavtale for Oslo-området – staten bidrar med 16,5 milliarder

Staten og de lokale myndighetene i Oslo-området skrev fredag under byvekstavtalen som erstatter de gjeldende bymiljø- og byutviklingsavtalene. - Les mer...