AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


33 konkurser i uke 20

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke. - Les mer...


Flere hundre uten veiforbindelse etter jordskred i Trøndelag

50 fastboende og flere hyttefolk og campinggjester i Snillfjord i Trøndelag er uten veiforbindelse etter et jordskred. Veien åpnes trolig først søndag. - Les mer...


Statens vegvesen åpner Mælefjelltunnelen for publikum

Mælefjelltunnelen åpnes for publikum i fire timer lørdag 26. juni. - Les mer...


Litt svakere salg av byggevarer første tertial

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2018 endte på grunn av påsken opp med 27,2 prosent i forhold til april i 2017 (23,6 prosent korrigert for prisstigning). - Les mer...