AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Dette bildet fikk debatten til å rase i mangfoldsnettverk

Mangfoldsnettverket Diversitas, som jobber for bedre kjønnsbalanse i bygg- og anlegg, kritiserer det de opplever som mangel på mangfold blant konfliktløserne i bransjen. - Les mer...


Alvdal Skurlag bygger nytt høvelanlegg til 100 millioner

Styret i Alvdal Skurlag besluttet i november 2019 å bygge et nytt høvelanlegg til i overkant av 100 millioner kroner, og onsdag ble spaden satt i jorda og utbyggingen er i gang. - Les mer...


Krevende karantenesituasjon for PNC - har 100 polske betongarbeidere ved E16-prosjekt

De nye karantenereglene for arbeidsinnvandring skaper store utfordringer for PNC Norge. Nå jobber entreprenørselskapet med å finne løsninger slik at fremdriften ikke bremser opp under byggingen av Randselva bru. - Les mer...


AF Decom skal rive 72 kilometer kraftledning for Statnett

Totalt 209 master skal rives mellom Lysebotn i Rogaland og Tonstad i Agder. AF Decom er tildelt kontrakten på rivejobben. Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner, og rivearbeidene starter opp i november. - Les mer...