AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Ruta Entreprenør og Heimdal Eiendom satser i fellesskap på boligutvikling i Trondheim

Ruta Entreprenør og Heimdal Eiendom  inngår samarbeid og har sammen kjøpt opp to eiendommer som skal utvikles til nye boliger. - Les mer...


E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging

Samferdselsdepartementet har i dag framlegg i statsråd om utbygginga og finansieringa av E39 Lønset–Hjelset. Utbygginga skal koste om lag 1,3 milliardar kroner og staten bidreg med 45 prosent av midlane. - Les mer...


Byråden ber om grundig redegjørelse om ledelsen av Oslos milliardprosjekt

Leder for Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke (V), stiller spørsmål ved hvordan milliardprosjektet Ny vannforsyning Oslo ledes. Byråd Lan Marie Berg (MDG) svarer at hun har bedt om en grundig redegjørelse fra Vann- og avløpsetaten. - Les mer...


Park og Anlegg bygger fossilfri sykkelvei i Fredrikstad

Med nye elektriske gravemaskiner startet nylig Park og Anlegg gravearbeidene for 500 meter med nye vann- og avløpsrør på Lisleby i Fredrikstad. Det blir også 850 meter ny sykkelvei og fortau i Lisleby Allé. - Les mer...