Salgsbetingelser - AnLast.no

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser og generelle betingelser for AnLast.

 


Generelle betingelser

Velkommen som bruker av nettstedet AnLast.no. Ved å bruke nettjenestene samtykker du ("du" eller "Brukeren") i være underlagt betingelsene og vilkårene i denne Brukeravtalen. Les disse grundig.

Generelle bestemmelser


www.anlast.no er en Internett-basert offentlig markedsplass for handel eller leie av utstyr og kjøretøy til bransjene vi til enhver tid dekker. AnLast fungerer som bindeledd mellom tilbyder og mottaker.

 

Alle avtaler som gjøres mellom tilbyder og mottaker (for eksempel kjøper) inngås mellom tilbyder og mottaker uten at AnLast er delaktig i noen slik avtale. All informasjon om en bestemt enhet eller oppdrag etc. stammer fra selgeren og ikke fra AnLast. AnLast har intet ansvar for eller garanterer for ytelser til om enheten er egnet til bestemt formål.

 
Alt materiale som vises på AnLast presenteres kun som informasjonsformidling. Selv om vi tror at alle brukere av nettstedet vil være aktsomme og følge god skikk og bruk, kan vi ikke kontrollere informasjonen de gir. Før du gjør en handel bør du alltid sikre at informasjon er korrekt og at du selv tar vare på dine interesser. Ved kjøp eller salg av brukt utstyr må du vise samme dømmekraft som når du kjøper eller selger tjenester i avis eller i andre medier.


Dersom du bestemmer deg for å inngå avtale om noe som er annonsert på AnLast vil avtalepartneren ikke være AnLast, men rubrikkannonsøren (den som har lagt ut informasjon på AnLast). Dette gjelder også om AnLast har lagt ut informasjon på veiene av en rubrikkannonsør.


AnLast tar heller ikke ansvar for skrivefeil i annonser.

 

Registrering
For å få tilgang til å legge ut informasjon på AnLast må du oppgi kontaktopplysninger og andre opplysninger ved å fylle ut registreringsskjemaet på nettsiden. Ved å fylle ut dette samtykker du til disse generelle bestemmelsene for nettstedet AnLast. AnLast er ment for myndige personer, men vi har ikke mulighet til å sjekke dette.

 

Når du registrerer deg som bruker, forsikrer du at den oppgitte informasjonen er riktig og nøyaktig, og at du omgående vil oppdatere den med eventuelle endringer under «Min AnLast» på nettstedet.

 

Hvis informasjon er lagt ut uriktig kan AnLast nekte all fremtidig bruk av nettstedet.
AnLast kan også gå til eventuelle rettslige skritt ved misbruk.


Når du registrerer deg på AnLast blir du bedt om å registrere brukernavn (tilsvarende epostadresse). Passord blir automatisk generert og sendt på epost. Det er ditt ansvar å sørge for at passordet forblir konfidensielt og varsle AnLast per epost dersom du har mistanke om uautorisert bruk av ditt brukernavn og passord.

 

Personvern

 

AnLast er forpliktet til å sørge for personvern for brukerne av nettstedet og gjør alle rimelige anstrengelser for å påse at alle oppbevarte data beskyttes mot uautorisert tilgang. Intet sikkerhetssystem er ugjennomtrengelig, og derfor kan vi ikke garantere for sikkerheten til vår database, og vi kan heller ikke garantere at informasjonen du gir ikke blir avskåret når den blir sendt til oss via Internett.

 

AnLast har rett til å bruke og gi din brukerinformasjon (f.eks. brukernavn og e-postadresse) til tredjepart hvis ikke du gir oss beskjed om noe annet. Informasjonen kan gis til en tredjepart som vi mener kan være av interesse for deg, som leverandører av beslektede produkter og tjenester til Brukt utstyr. Informasjonen gis innenfor rammene av gjeldende lovgivning.
Ved å registrere deg som bruker på AnLast godtar du også å få tilsendt nyhetsoppdateringer opp til 10 ganger per år.
Ved å bruke tjenestene gir du ditt samtykke til disse personvernbestemmelsene.

 

Annonsering


Annonser fra utenlandske annonsører må godkjennes av AnLast før de publiseres. AnLast godkjenner annonser normalt innen en virkedag fra de er betalt/publisert, men det kan i enkelte tilfeller ta opp til 72 timer.


AnLast vil kontakte deg per e-post hvis annonsen av en eller annen grunn ikke er egnet til publisering. AnLast kan nekte brukere som ikke opptrer profesjonelt eller følger god skikk og bruk, tilgang til nettstedet. Forutsetningene for publisering blir vurdert for hver annonse for seg.


AnLast har ikke ansvar for om annonsert utstyr er i den standen det er står i annonsen. Ansvaret for å sjekke dette ligger hos avtalepartnerne. Dersom det er gitt en garanti for en vare/tjeneste samtykker du  i å være bundet av garantien, prisen og annen informasjon du gir i annonsen.


Når det tilbudte Brukt utstyr er solgt, er det ditt ansvar å fjerne annonsen fra nettstedet eller markere den som solgt (innen rimelig tid). Du er også ansvarlig for å svare omgående på alle henvendelser, meldinger og tilbud du mottar som følge av annonsen.


Du har rett til når som helst å kansellere annonsen av en hvilken som helst årsak.
Hvis en godtatt annonse av en eller annen årsak ikke publiseres på nettstedet i det hele tatt, har du krav på å få tilbakebetalt annonseprisen dersom det ikke er grunn til å tro at annonsen er brudd på bestemmelsene på nettstedet (forsøk på misbruk av AnLast sine tjenester)


Vårt erstatningsansvar for brudd på kontrakten eller forsømmelse skal ikke overstige et beløp tilsvarende prisen på annonsen.


Betingelser over gjelder også kostnadsfrie annonser.

 

Erstatningsbegrensning og Force majeure


AnLast har intet ansvar for tap som skyldes nedetid , feil på annonser eller svikt i annonsevarsel, uansett årsak.
AnLast har intet ansvar for indirekte tap uansett årsak.


En part kan utsette oppfyllelsen av en forpliktelse i henhold til denne Avtalen hvis parten ikke kan oppfylle forpliktelsen på grunn av hendelser utenfor rimelig kontroll, og som ikke med rimelighet kunne forutses da Avtalen ble inngått. Slike hendelser omfatter, men er ikke begrenset til streik, lockout, telekommunikasjonsfeil, brann, tyveri, vannskade, sabotasje og vandalisme.

 

Kortbetaling
Betalte rubrikkannonser betales med Visa eller Mastercard.
Partneravtaler


Partneravtaler faktureres årlig etter gjeldende betingelser. Partneravtaler fornyes årlig dersom de ikke sies opp innen 30 dager før fornyelse.

 

Oppetid og tilgjengelighet
AnLast arbeider for til enhver tid å ha best mulig oppetid på nettstedet. AnLast kan når som helst stenge hele eller deler av nettstedet uten å varsle rubrikkannonsørene. AnLast kan også når som helst endre, fjerne en hver side eller funksjon uten å varsle. AnLast kan også legge til nye sider og funksjoner uten å varsle.

 

Tvister


Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Drammen tingrett som verneting.


Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer