AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


ECT fortsetter virksomheten til Valdres El.-prosjektering

Fra januar vil Valdres El.-prosjekterings kunder bli tilbudt rådgivende elektrotekniske ingeniørtjenester gjennom ECT AS.  - Les mer...


Oppgraderer Bispegata i Oslo for 500 millioner kroner

Bystyret i Oslo har bevilget en kostnadsramme på 500 millioner kroner til å ruste opp Bispegata til kollektivgate. - Les mer...


Aberdeen Standard Investments kjøper tre eiendommer i sentrum av Oslo

Aberdeen Standard Investments har på vegne av Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS kjøpt Tollbugata 1A, Pilestredet 19/21 og Pilestredet 28 i Oslo av Entra ASA. Som en del av transaksjonen har fondet solgt St. Olavs Plass 5 til Entra. - Les mer...


Innlegg: Høy habilitetsterskel - på bekostning av rettssikkerheten?

I oktober forkastet Høyesterett nok en gang anke vedrørende spørsmålet om fagkyndig meddommers habilitet i entreprisesak.  - Les mer...