AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Praktisk involvering avgjørende for å sikre rekrutteringen og yrkesstoltheten

Nylig fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i yrkesfagopplæringen. Dette er et første og viktig steg for å klare å gjøre yrkesopplæringen mer praktisk rettet. - Les mer...


6.000 statsansatte kan gå ut i streik torsdag

Riksmekler Nils Dalseide skal de to neste døgnene forsøke å redde årets statsoppgjør. Hvis han ikke lykkes, blir det storstreik i staten fra torsdag.  - Les mer...


Skredstengt vei i Trøndelag åpnet igjen

Om lag 300 personer i Snillfjord i Trøndelag har endelig fått tilbake veiforbindelsen. Den eneste veien ut fra området ble blokkert av et jordras fredag kveld.  - Les mer...


33 konkurser i uke 20

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke. - Les mer...