AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Foreslår et slankere og mer effektivt Statens vegvesen

Statens vegvesen overfører administrasjonen av fylkesveiene til fylkeskommunene, men skal fremdeles være til stede i hele landet med en spissere organisasjon. - Les mer...


Mener Forsvarsbygg konstruerer kontraktsbrudd

Byggmester Strand refser Forsvarsbygg etter at byggherren hevet kontrakten med dem på Ørlandet i forrige uke. Entreprenøren mener de oppkonstruerer et kontraktsbrudd, men byggherren står på sitt. - Les mer...


Slik vil byrådet i Oslo gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet

Oslo kommune setter i gang med tre eksperimentelle veier for å hjelpe flere inn på boligmarkedet i kommunen. - Les mer...


Dale vil kutte ned bruken av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. - Les mer...