AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Regjeringen verner skog- og våtmarksområder

25 skogsområder landet rundt, samt våtmarksområder ved Tyrifjorden er nå vedtatt vernet. Områdene er viktige for truede arter og naturtyper. - Les mer...


Oslo kommune får ikke innfridd krav etter Veireno-konkurs

Oslo kommune krevde 82 millioner kroner etter konkursen i renovasjonsselskapet Veireno, men de pengene får de ikke, slår bostyreren fast. - Les mer...


Regjeringen ønsker bedre boligkjøp med lovendring

Regjeringen endrer avhendingslova, og håper dermed å øke informasjonsgrunnlaget ved bolighandel. - Les mer...


NBBL lite imponert over regjeringens boligstrategi

Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener det er lite nytt i regjeringens nye strategi for boligmarkedet. - Les mer...