AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Probea prosjektleder for Miklagard Resort

Høsten 2020 åpner Miklagard Resort dørene. Eieren Haut Nordic AS har valgt Probea som prosjektleder for hele byggeprosessen. Denne uken var det byggestart.  - Les mer...


Follobanens anskaffelsesleder fikk 102.485 kroner i forsinkelsesgebyr over tre år

2016-regnskapet er ikke det eneste regnskapet som har skapt trøbbel i Jan Vormelands konsulentselskap Médiateur. Over tre år er selskapet ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer. - Les mer...


Moelven skal levere to limtrebruer til Nye Veier-prosjekt på Innlandet

Moelven Limtre har inngått kontrakt med Veidekke om bygging av to limtrebruer for E6 Arnkvern-Moelv. Kontrakten har en verdi på 20 millioner. - Les mer...


Ny avtale garanterer læreplass til elever på bygg- og anleggsteknikk

Akershus fylkeskommune og fire opplæringskontorer innen bygg og anleggsteknikk skal under Yrkesfag-NM på Hellerudsletta onsdag signere en avtale om læreplassgaranti . - Les mer...