AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


SINTEF: Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet 'Kortreist stein'. - Les mer...


OBOS gir én million for beste miljøtiltak

OBOS-prisen skal fra neste år gå til det boligselskapet som har gjort mest for miljøet. - Les mer...


Crusher konkurs etter kontraktstørke

Maskinentreprenøren Crusher International meldte mandag oppbud og skylder på en plutselig kontraktstørke i forbindelse med fylkesreformen. - Les mer...


NKF og Brannvernforeningen satser på brannforebyggende samarbeid

Årlig koster branner det norske samfunnet over fem milliarder kroner, mener Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk brannvernforening.  - Les mer...