AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Norgips lanserer nytt veggsystem

Nail It Indoor er et system hvor tradisjonelle skruer erstattes med dykkertspiker ved montering av innervegger. - Les mer...


Staten og NCC løste giganttvist - entreprenøren får 306 millioner kroner

Staten har inngått rettsforlik med NCC i rettstvisten om riksvei 4 Gran grense - Jaren. Den langvarige konflikten mellom Statens vegvsen og NCC ble dermed løst før saken gikk til retten. - Les mer...


Mener dagens entreprisemodeller gir bygg som ikke fungerer

Dagens bestillingsregime av tekniske leveranser og tjenester resulterer i lite bærekraftige og raskt utdaterte løsninger, mener forretningsutvikler i inneklimaselskapet Airthings og gründer av Energy Control AS og Proptech Bergen. - Les mer...


Oslo kommune og BNL samarbeider om større mangfold i byggenæringen

Tirsdag signerte Oslo kommune og Byggenæringens Landsforening en avtale om å jobbe for økt rekruttering og større mangfold i byggenæringen. - Les mer...