AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Trøndersk byvekstavtale i boks

To statsråder og en statssekretær tok turen til Trondheim da byvekstavtalen for regionen ble signert tirsdag. - Les mer...


Høydebasseng på Askøy tømt og inspisert

Representanter for Askøy kommune var tirsdag på inspeksjon i det nedtappede høydebassenget som trolig har vært kilden til smitte i drikkevannet. - Les mer...


Rapport: Sannsynlig at avfallsdeponi i Skedsmo har ført til skjeve hus

Nye rapporter konkluderer med at det er sannsynlig at boliger i Skedsmo kommune har blitt skjeve som følge av et tidligere avfallsdeponi i bakken. - Les mer...


Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett

Gjensidige anker lagmannsrettsdommen som påla selskapet å betale for skadene på et hus i Gudbrandsdalen som ble totalskadd i flom for andre gang i 2013. - Les mer...