AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Dette vil den nye regjeringen satse på innen samferdsel

– God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil fortsette å bygge ut et toppmoderne samferdselsnett i hele Norge.  - Les mer...


De vanskelige grensesnittene og demningen som brast

Den 22. august i fjor brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvannet i Bergen. Som følge av flommen som oppsto, ble 133 personer fra 37 husstander evakuert. Ingen liv gikk tapt, men hendelsen resulterte i relativt store materielle skader. Før jul ble granskningsrapporten om demningsbruddet lagt frem.  - Les mer...


Aerocom Norge sikret seg rørpost-kontrakt på SUS2023

Helse Stavanger HF tildeler Aerocom Norge AS kontrakten for rørpostanlegget til det nye sykehuset på Ullandhaug. Kontrakten har en verdi på nær 15 millioner kroner inkludert merverdiavgift. - Les mer...


Positivt å styrke Kompetansepluss

I den nye regjeringsplattformen blir blant annet program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen, styrket. - Les mer...