AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Nedgang i asfaltproduksjon

Asfaltentreprenørene produserte 7,53 millioner tonn asfalt i 2018. - Les mer...


WSP prosjektledelsesteam til Miljøpakken Trondheim

Til Trondheims omfattende miljøpakke har WSP fått i oppgave å levere et komplettteam innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Teamet har ansvar for ombygging av to av Trondheims mest sentrale gateløp. - Les mer...


Startet arbeidene med Fronger bru

Mandag 21. januar ble starten på bygging av nye Frogner bruer markert. Frem til august 2020 skal eksisterende bru erstattes av en ny veibru for trafikken på fv. 260 og en ny bru for myke trafikanter.  - Les mer...


Rosendal viser helelektriske JCB-graver under Arctic Entrepreneur

Rosendal Maskin viser for første gang frem den helelektriske minigraveren JCB 19E-TEC. - Les mer...