AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Betonmast bygger storbilsenter for Volmax i Ringsaker

Betonmast skal bygge storbilsenter for Volmax i Ringsaker. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 57 millioner kroner ekskl. mva. - Les mer...


Klimavennlig veibygging skal lønne seg

Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus. - Les mer...


Brødrene Lunn firedoblet omsetningen på to år med E6-utbygging

Stort Veidekke-oppdrag på E6 Arnkvern-Moelv-utbygging har gitt rekordomsetningfor massetransportøren Brødrene Lunn. - Les mer...


Tre vil utføre på konsulentoppdraget Ramstadsletta-Slependen

Tre firmaer bød på jobben med å utarbeide reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Slependen, nemlig Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult. - Les mer...