AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Regionale tiltak avvikles for 13 Viken-kommuner

I 20 Viken-kommuner som har hatt høyt smittetrykk, videreføres de regionale tiltakene. I 13 kommuner avvikles tiltakene, mens nivået senkes i 19 kommuner. - Les mer...


Arbeidstilsynet avdekket brudd på koronareglene hos 1.100 bedrifter – 13 fikk gebyr

Mens vanlige folk (og statsministeren) kan få tusenvis av kroner i bot for brudd på koronareglene, er økonomisk straff unntaket for bedrifter. - Les mer...


Hjemmekontor har gitt mange psykiske plager, viser undersøkelse

Én av ti har opplevd å få helseplager ved å ha hjemmekontor, viser en undersøkelse. - Les mer...


Constructas advokat reagerer på Consto-sjefens uttalelser

Partner Jan Magne Isaksen i Kluge Advokatfirma, reagerer på Consto Bergen-sjef Arve Sande sine uttalelser etter at Consto tapte ankesaken om Sentralbadet-konkurransen mot Bergen kommune. - Les mer...