AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Vi trenger en offensiv jernbanesatsing

I løpet av inneværende NTP-periode skal det brukes mange milliarder kroner på utbygging av jernbanenettet, ikke minst gjennom Intercity-satsingen. Det legger til rette for en storstilt utbygging av landets skinnegående trafikk - og det trengs. - Les mer...


Artikkelserie fra Advokatfirmaet Selmer - Sluttoppgjør og merverdiavgift

Advokatfirmaet Selmer gir denne vinteren løpende ut artikler innen entrepriserett. Artikkelserien tar utgangspunkt i livsløpet i entrepriseprosjekter, og vi befinner oss nå i sluttfasen. Denne uken ser vi nærmere på håndteringen av merverdiavgift i sluttoppgjøret og etterfølgende forhandlinger. - Les mer...


Magne Vikøren blir kommunikasjonsdirektør i Moelven

Magne Vikøren er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Moelven Industrier ASA og begynner i jobben senest 1. april. - Les mer...


BetonmastHæhre med gjennomslag i Tjernfjelltunnelen

Det smalt som det skulle på siste salve i Saltdal tirsdag. Etter 3.230 meter har BetonmastHæhre Anlegg sprengt seg gjennom fjellet, og dermed går anleggsarbeidene på rv. 77 over i en ny fase. - Les mer...