AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Entra styrker laget i innen marked og eiendomsutvikling

Entra har rekruttert seks nye medarbeidere i innen avdelingen marked og eiendomsutvikling. - Les mer...


Bra salg av byggevarer i februar

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar økte med 5,4 prosent sammenlignet med februar 2019. - Les mer...


Foamrox flytter til Froland

Industribedriften Foamrox flytter ut av lokalene i Arendal og etablerer seg som nabo til Statsbyggs nye fengsel i Froland. Her ønsker selskapet å bygge ny fabrikk. - Les mer...


Satser på digital kompetanseutvikling hjemmefra

Den pågående koronapandemien gjør at bedrifter over hele verden opplever en ny arbeidshverdag, som følge av å ha etablert hjemmekontor. Mange bedrifter velger nå å bruke denne tiden til å tenke nytt. - Les mer...