Lenker - AnLast.no

Lenker

 

Fagblader


FinansieringForbund


 

Forsikring


 

Internett


Offentlige institusjoner og etater


 

Utdanning og forskning

 • Høyskolen i Narvik - http://kark.hin.no/SMB/index.html 
 • Norges forskningsråd - Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter nær 3 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere og brukerne av forskningen møtes - www.forskningsradet.no/
 • Norsk institutt for skogforskning - Instituttets hovedoppgaver er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av skogressursene, verdiskaping basert på skog og miljøinnsats i skog - www.nisk.no/
 • Norsk læremiddelsentral - Læringssenteret skal være et nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon - www.ls.no/
 • NTNU - Norges tekniske naturvitenskapelig universitet - www.ntnu.no/
 • NTNU - Tunnel - Norsk tunnellteknologi - www.tunnel.no/
 • NTNU-Institutt for bygg- og anleggsteknikk - Fakultet for bygg og miljøteknikkk - www.bygg.ntnu.no/batek/
 • Opplæringskontorene i Vestfold - Opplæringskontorene for yrkesfag i Vestfold gir deg opplysninger om det faget du måtte ha interesse av å utdanne deg i -  www.opplaringskontorene.vf.no/
 • Opplæringsrådet for berg-, bygg- og anleggsfag, ORBA - I Norge er ORBA og ORBYTEK to av tyve opplæringsråd som er inndelt etter bransjer/studieretninger i vidergående skole - www.orba.no/
 • Opplæringsrådet for byggtekniske fag, ORBYTEK - Opplæringsrådene ORBA og ORBYTEK er rådgivende organ ovenfor Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) i tilknytning til fag som er underlagt lov om fagopplæring i arbeidslivet - www.orbytek.no/
 • Sintef - GEMINI - Forskningsnyheter fra SINTEF og NTNU - www.ntnu.no/gemini/
 • Våler videregående skole - Våler videregående skole er en yrkesfaglig skole som ble startet i Våler i Solør 1960 - www.vaaler.vgs.no/

Utenlandske org.


Utstillinger