AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


NBBL-sjefen krever regelendring: - Byggesaksbehandlere skal ikke være «smaks-politi»

Klimaetaten i Oslo kommune støttet solcelleprosjekt med millionbeløp, så sa Plan- og bygningsetaten nei med bakgrunn i visuelle årsaker. Nå ber Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) regjeringen om at borettslag og sameier skal få lov til å legge solceller på tak uten å søke kommunen. - Les mer...


Flertall for utbygging av Filipstad

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV har oppnådd enighet med Venstre om utbygging av Filipstad.  - Les mer...


Norgips lanserer nytt veggsystem

Nail It Indoor er et system hvor tradisjonelle skruer erstattes med dykkertspiker ved montering av innervegger. - Les mer...


Staten og NCC løste giganttvist - entreprenøren får 306 millioner kroner

Staten har inngått rettsforlik med NCC i rettstvisten om riksvei 4 Gran grense - Jaren. Den langvarige konflikten mellom Statens vegvsen og NCC ble dermed løst før saken gikk til retten. - Les mer...