AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.


Nyeste annonser  

 

Anleggsnyheter fra bygg.no


Toventunnelen åpnet lørdag

Etter nærmere fem års byggetid åpnet Toventunnelen lørdag. - Les mer...


Økt skredfare i ti fylker

Varsel om store nedbørsmengder gjør at jord- og flomskredfaren er oppjustert for ti fylker søndag ettermiddag. - Les mer...


27 konkurser i uke 47

Det var en økning i konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke. - Les mer...


Sundtoft vil se på søppeleksport til Sverige

Fortsatt fraktes store mengder norsk søppel helt til Sverige for forbrenning fordi prisen er lavere der. Miljøministeren vil be Miljødirektoratet vurdere saken. - Les mer...


Nyheter fra Conpot


Utenlandske vogntog kan bli møtt med særavgift

Det framgår av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Hensikten er å sikre at vogntogene og selskapene som eier dem, betaler sin andel av bruken av norsk infrastruktur. (©NTB) Conpot kommer tilbake med mer informasjon.   The post Utenlandske vogntog kan bli møtt med særavgift appeared first on Conpot. - Les mer...


Mer til vei og jernbane

- Regjeringen foreslår økte tildelinger til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2014. Blant annet vil vedlikehold av jernbanen få et ekstra løft, og vi tildeler midler til å utbedre skader på veg- og jernbanenettet etter flommen på Vestlandet tidligere i haust, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. – Regjeringa foreslår 10 millioner kroner til å utbedre - Les mer...


Venstre fikk inn «bensinklausul» i budsjettavtalen

– Vi har en avtale om at vi skal bli enige om bilavgifter og drivstoffavgifter før man legger fram sitt budsjett. Det er ganske viktig for oss at det står i avtalen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB. Kjernen i konflikten er at Venstre, av miljøhensyn, ønsker å gjøre det dyrere å fylle tanken - Les mer...


Stort sprik i forståelsen av energibruk

Forsker Åsne Lund Godbolt ved Sintef Byggforsk har sett nærmere på forbrukernes praksis og holdninger til eget energiforbruk, samt analysert myndighetenes tiltak rettet mot energieffektivisering. Undersøkelsen er en del av Lund Godbolts doktoravhandling «Market, Money and Morals. The Ambiguous Shaping of Energy Consumption in Norwegian Households» som skal forsvares 21. november ved NTNU. – Analysene - Les mer...