AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.


Nyeste annonser  

 

Anleggsnyheter fra bygg.no


Endelig klart for nytt Munch-museum

Onsdag kveld sa Oslo-politikerne ja til å bruke 2,7 milliarder kroner på Lambda – det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Dermed er mange års kamp for å skaffe bedre fasiliteter til arven etter Edvard Munch endelig i mål. - Les mer...


Oslo sa ja til å bruke 2,7 milliarder på Lambda

Byrådslederen jubler over det historiske Lambda-vedtaket og vil heretter kalle 22. oktober for Lambdag. - Les mer...


Peab bygger Norges høyeste fryselager i Våler

Peab skal bygge et 34 meter høyt fryselager pluss nytt tørrvarelager for Våler distribusjonslager AS. Kontraktssummen er på 125 millioner kroner eks. mva. - Les mer...


Ja til enklere regler for anskaffelser, men ikke på bekostning av en bærekraftig bransje og viktige samfunnsinteresser

Som bransjeforening er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) tilsluttet BNL (Byggenæringens Landsforening) og NHO. I likhet med NHO støtter EBA de fleste forenklingsforslagene som kommer frem i rapporten til Forenklingsutvalget (NOU 2014:4) om enklere regler knyttet til anskaffelser. Her vil vi særlig trekke frem forslaget om egenerklæring for tilbudsdokumentasjon, da dette vil føre til vesentlige forenklinger både for leverandører og oppdragsgivere. - Les mer...


Nyheter fra Conpot


Norsk Scania innfører 12 måneder bruktbilgaranti

Bilen er dekket i 12 måneder eller 180 000 km – avhengig av hva som kommer først. Garantien omfatter motor, clutch, girkasse, retarder, mellomaksel og drivaksel og gjelder i hele Europa. Videre gjelder dennne garantien både for 4×2- og 6×2-biler, under forutsetning at de ikke er eldre enn 72 måneder. Bilen må ha vært gjennom - Les mer...


Bygger Norges høyeste fryselager

Peab er totalentreprenør i prosjektet, som omfatter påbygg og utvidelse av Unils eksisterende importlager i Våler. Unil AS er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker, og har en portefølje på over 2500 produkter. Unil eies av Storebrand Eiendomsfond. – Vi er veldig fornøyde med å få dette oppdraget. Det - Les mer...


Hvorfor eie, når man kan leie?

- Det finnes veldig mange gode grunnet til å leie hele eller deler av sin maskinpark, og det er det stadig flere selskaper som tar høyde for. Spesielt kan det være gunstig i tider med svingende konjunkturer, slik at man ikke binder opp kapital. Men i tillegg har vi mange andre gode argumenter. Jone Ølberg - Les mer...


Ny rapport anbefaler BIM

Statsbygg ønsker å øke bruken av BIM i prosjekteringsfasen for å optimalisere energi- og inneklimaberegninger i prosjektene. I den forbindelse er det utarbeidet to rapporter med fokus på henholdsvis energiberegninger og simulering av energiforsyning Rapportene viser at BIM-potensiale er stort, men at BIM foreløpig fungerer best som underlag til energiberegninger i mindre komplekse bygg. Rapporten - Les mer...