AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Oslo får sin Egon Olsens Allé

Alleen foran Oslo fengsels avdeling på Grønland i Oslo skal hete Egon Olsens Allé. - Les mer...


Fikk Buildingsmart-pris for studentoppgave

BIM-oppgaven til tre NTNU-studenter skal sørge for mer effektiv byggesaksprosess, økt grad av selvbetjening og mer likebehandling i kommunal forvaltning. Denne uken fikk de studentpris for arbeidet sitt av Buildingsmart Norge. - Les mer...


Regjeringen vil forenkle regler for skadde og bevaringsverdige bygg

Regjeringen vil ta fra kommunene retten til skjønnsmessig å pålegge utbedring av verneverdige bygg. Målet er blant annet å luke bort forskjellsbehandling. - Les mer...


Roar Engeland er ny styreleder i Norconsult

Roar Engeland ble valgt til ny styreleder i Norconsult på generalforsamlingen 27. april. - Les mer...