AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonser  

 


Anleggsnyheter fra bygg.no


- Bygg Reis Deg har løsningene for ENØK-tiltakene

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem 7. oktober går det frem at Enova får en økning i sin støtte på 88 millioner kroner. Adm. dir. Halvard Gavelstad i Bygg Reis Deg AS sier at mange av løsningene som skal til for å gjennomføre gode klimatiltak er å finne på messen på Lillestrøm. - Les mer...


Ammoniakklekkasje stanset i Sogndal

Mellom 150 og 200 ansatte ble evakuert etter en ammoniakklekkasje ved anlegget Fosshaugane Campus i Sogndal. - Les mer...


Veidekke bygger kloakkrenseanlegg i Stjørdal

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Stjørdal kommune å bygge nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval. - Les mer...


Vegvesenet har inngått Rv 4-kontrakt med Structor

Fredag 9. oktober undertegnet Statens vegvesen en avtale med konsulentselskapet Structor Lillehammer AS om bistand på rv. 4 mellom Roa og Gran grense. - Les mer...


Nyheter fra Conpot


Kritiserer regjeringen for kraftig kutt i skredsikring

I forslaget til statsbudsjett for neste år bevilger regjeringen snaut 1,3 milliarder kroner til rassikring av veiene. Det er ifølge rassikringsgruppen rundt 250 millioner kroner mindre enn i inneværende år og vil medføre sterkt svekket evne til å oppfylle Nasjonal transportplan (NTP). – Det er en dramatisk reduksjon når man ser det i sammenheng med - Les mer...


Bra for transportsektoren

Han er fornøyd med at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan, at vegvedlikeholdet styrkes og at tungbilkontrollen prioriteres. Det blir flere døgnhvileplasser for tungtransportsjåfører og regjeringen tar mål av seg til å innføre et nasjonalt system for elektronisk billettering. Interessant er det også at regjeringen vil utvikle et eget metodeverktøy for kabotasjekontroll. – Vi forventer at - Les mer...


Saint-Gobain bygger hus for Heidi Weng

Adm dir. Vidar Eikeset i Gyproc forklarer My Comfort-konseptet: – I dag oppholder vi oss ca 90% av tiden innendørs, så bygningenes kvalitet har avgjørende betydning for hvordan vi har det som mennesker. Med dette som bakgrunn har Saint-Gobain-bedriftene Weber, Gyproc og Bøckmann Glassolutions sammen med Glava utviklet konseptet My Comfort, som i bunn og - Les mer...


Vanntett innfesting i våtrom

Når håndverkeren borer gjennom fliser og membran for å henge på plass baderomsmøbler, er det ikke uvanlig å fylle hullet med silikon i håp om at dette skal danne en fullgod tetning. Würth har en løsning på utfordringen. Drymo-pluggen gir 100 prosent vanntett innfesting. – Denne patenterte løsningen har blitt godt mottatt i de aktuelle - Les mer...