AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.


Nyeste annonser  

 

Anleggsnyheter fra bygg.no


Klart for åpning av et rått plusshus

17. september er det åpning for plusshuset som skal inspirere byggebransjen til å bygge fremtidens miljøvennlige bolig med kjent teknologi allerede i dag. - Les mer...


Vil redde norsk anleggsbransje med økt minstelønn

Adm. dir. Frode Nilsen i LNS er klar på hvilket tiltak han mener må iverksettes for å skape en «fair» konkurranse i det norske anleggsmarkedet. - Les mer...


Oslo Areal kjøper to eiendommer

Oslo Areal AS har kjøpt eiendommene Pilestredet 33 og Tullinsgate 2 av hhv Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS og DNB Livsforsikring - Les mer...


Hole kommune sier nei til minnesmerke på Sørbråten

Hole kommune og Utøya-naboer kan bli plassert på sidelinjen i det videre arbeidet med 22. juli-minnesmerket. Mandag valgte kommunestyret å si blankt nei til statens forslag. - Les mer...


Nyheter fra Conpot


Vekst i bygg og anlegg fremover

Det norske markedet for anlegg og yrkesbygg er inne i en stabil vekstfase, og boliginveste­rin­gene bidrar positivt fra 2015. Men mindre drahjelp fra oljeinvesteringene skaper usikkerhet rundt prognosene. – Vi forventer en årlig vekst på 3 % både for 2015 og 2016 for det samlede bygg- og anleggs­marked i Norge. Etter en høst og vinter - Les mer...


Anleggsmaskiner på Dyrskun

Vi fokuserer i dette galleriet på anleggsmaskiner, mens det kommer et eget galleri med fokus på transport. Vi har nok bilder til at vi kan avslutte med et variert galleri. Enormt besøk Trolig var besøket tidenes høyeste. Men dette er ikke bekreftet. Totalt sett var 88 000 innenfor portene de 3 dagene. Dette inkluderer barn, utstillere, - Les mer...


Vedtar forelegg

Forelegget fra Statsadvokaten er redusert fra sju millioner kroner til fem millioner, slik det også ble for totalentreprenør Reinertsen AS. Som byggherre har Statens vegvesen et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Etterforskningen av ulykken har avdekket forhold som ikke var tilfredsstillende – og Statens vegvesen vedtar derfor forelegget. Ulykken er den mest alvorlige man har hatt - Les mer...


Vokser på kjedekultur og nært samarbeid

Byggevarekjeden Byggi har truffet en nerve i byggevaremarkedet. Kjeden fikk en sterk start med 19 medlemmer fra Trend som valgte å satse med Byggi i stedet. I løpet av ett år har det vært nyåpninger og kontraktsigneringer på løpende bånd og kjeden har i dag signert mer enn 40 medlemskontrakter. Senest fredag 29. august åpnet - Les mer...