AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.


Nyeste annonser  

 

Anleggsnyheter fra bygg.no


Statens vegvesen inviterer til bransjetreff i sør

11. november inviterer Statens vegvesen Region sør rådgivere og entreprenører innenfor oppgaveområdene på riks- og fylkesveger til bransjetreff. - Les mer...


De skal dele ut Innvoasjonsprisen for universell utforming

Noen av landets aller fremste designere og arkitekter er håndplukket til juryen som skal dele ut Innovasjonsprisen for universell utforming 2015. - Les mer...


Thøgersen slutter i Icopal

Administrerende direktør i Icopal Norge AS, Trygve B. Thøgersen, har sagt opp sin stilling i Icopal. - Les mer...


Kronikk: Håndverksmafiaen må stoppes

3 av 4 under 30 år mener bygg- og anleggsfag på videregående har lav status. Grunnen er svart arbeid og en bransje preget av useriøse aktører. Nå må håndverksmafiaen ryddes av veien. Hvor er Jan Tore Sanner? spør administrerende direktør for entreprenørvirksomheten i BackeGruppen, Sven Christian Ulvatne i denne kronikken. - Les mer...


Nyheter fra Conpot


Hvorfor eie, når man kan leie?

- Det finnes veldig mange gode grunnet til å leie hele eller deler av sin maskinpark, og det er det stadig flere selskaper som tar høyde for. Spesielt kan det være gunstig i tider med svingende konjunkturer, slik at man ikke binder opp kapital. Men i tillegg har vi mange andre gode argumenter. Jone Ølberg - Les mer...


Ny rapport anbefaler BIM

Statsbygg ønsker å øke bruken av BIM i prosjekteringsfasen for å optimalisere energi- og inneklimaberegninger i prosjektene. I den forbindelse er det utarbeidet to rapporter med fokus på henholdsvis energiberegninger og simulering av energiforsyning Rapportene viser at BIM-potensiale er stort, men at BIM foreløpig fungerer best som underlag til energiberegninger i mindre komplekse bygg. Rapporten - Les mer...


Ny hammerbom fra Rammer

Rammers sortiment av hammerbommer på sokkel har fått et nytt tilskudd i B300. Dette er en kompakt modell som er spesifikt konstruert for mobile knusere. B300 er konstruert for å takle blokkeringer i knusekammeret og er utstyrt med en Rammer 777 hydraulikkhammer på 315 kg. Denne hammerbommen har en største rekkevidde på 4,2 meter og optimal - Les mer...


Bygger nye Bardufoss Høgtun videregående skole

Samspillsentreprisen består av to faser. Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune. I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt - Les mer...