AnLast - Bransjens markedsplass for Bygg, Anlegg, Transport, Landbruk og Verktøy

Kjøp og salg av ny og brukt lastebil – varebil – buss – henger - anleggsmaskiner - gravemaskin – hjullaster – dozer – dumper - traktor og truck i Norge og Skandinavia.

Nyeste annonserAnleggsnyheter fra bygg.no


Første spadetak på Slemdal skole

 Byrådssekretær Zaineb Al-Samarai og åtte Slemdal-elever klipte snoren for å markere at den nye skolen er på vei opp. Slemdal skole blir utvidet fra tre-parallell til fire-parallell barneskole med plass til 728 elever. - Les mer...


Viktige bedriftsinitiativ sikrer folk arbeid

Altfor mange faller utenfor det tradisjonelle skoleløpet i Norge - mange av disse også mens de er på vei mot en yrkesfaglig utdanning som skulle gitt dem en jobb innen bygg og anlegg. Flere gode initiativ fører nå til at skoletrøtt ungdom - og de som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle utdanningsløpene, kan få en vei inn til en jobb i byggenæringen. - Les mer...


Skanska mener Helse Møre og Romsdal kunne spart flere hundre millioner på å fortsette forhandlingene

Skanska Norge hevder overfor NRK at Helse Møre og Romsdal kunne spart flere hundre millioner kroner på å fortsette forhandlingene med de to aktuelle entreprenørene i konkurransen. - Les mer...


Riksantikvaren freder USAs tidligere ambassade

Riksantikvaren besluttet onsdag å frede den trekantede bygningen i Oslo sentrum som tidligere var USAs ambassade. - Les mer...